Władysław Konopczyński : Dzieje Polski nowożytnej Tom I i II