Władysław Bodnicki : Ballady przy kawiarnianych stolikach