Władysław Bartoszewski : Los Żydów Warszawy 1939 – 1943