Władysław Andrzejewski : Roboty kowalskie i ślusarskie w budownictwie