Witold Bacciarelli: Nic bez nas się nie działo – Ze wspomnień kwatermistrza