Wiktor Poliszczuk : Ideologia nacjonalizmu ukraińskiego według Dmytra Doncowa