Wiesław Skrzydło (red.) : Ustroje państw współczesnych