Wiesław Dobrzycki : Historia stosunków międzynarodowych 1815 – 1945