Walter Mehring : Müllerowie – Kronika niemieckiego rodu. Noc tyrana