Tony Warner : Umiejętności w komunikowaniu się – Na przykładzie firmy