Tołstoj Lew, Czechow Antoni, Bunin Iwan: Trzy opowieści