Takafusa Nakamura , współpr. Bernard R.G. Grace : Gospodarczy rozwój współczesnej Japonii