Tag i Judith Powell : Panowanie nad umysłem – Metody doktora Silvy