Tadeusz Mańkowski: Polskie tkaniny i hafty XVI – XVIII wieku