Tadeusz Jarzębowski : Elementy astronomii – Podręcznik dla technikum geodezyjnego