Tadeusz Czarnecki: Podręcznik instruktora szachowego