Tadeusz Boy-Żeleński : Flirt z Melpomeną – Wieczór szósty