Stepniewska Danuta, Walczyna Barbara (dokonały wyboru): Kufer Kasyldy czyli wspomnienia z lat dziewczęcych Wybór z pamiętników XVIII – XIX w.