Stefania Grodzieńska Jerzy Jurandot : Ni psy, ni wydry, czyli wcześni my