Stanisława Mrozińska : Teatr wśród ruin Warszawy – Wspomnienia i dokumenty z lat 1944-1945.