Stanisław Pużyński : Depresje i zaburzenia afektywne