Stanisław Kot : Polska Złotego Wieku a Europa – Studia i szkice