Stanisław Grochmal (red.) : Teoria i metodyka ćwiczeń relaksowo-koncentrujących