Stanisław Dzierzbicki : Pamiętnik z lat wojny 1915-1918