Setkowicz Jan: Zarys historii mebla – od czasów starożytnych do końca XIX wieku