Samsonowicz Henryk: Złota jesień polskiego średniowiecza