Ryszard Mirowicz : Edward Rydz-Śmigły – Działalność wojskowa i polityczna