Ryszard Kołodziejczyk : Jan Bloch (1836 – 1902) – Szkic do portretu „Króla polskich kolei”