Ryszard Kijak: Słownik skrótów angielskojęzycznych w medycynie stanów ciężkich – przewodnik w trzech wariantach