Rostworowski Stanisław Jan: Nie tylko Pierwsza Brygada (1914 – 1918) W adiutanturze Rady Regencyjnej