Ronald T. Potter-Efron Patricia S.Potter-Efron : Złość, alkoholizm i inne uzależnienia – Teoria i praktyka terapii