Roman Zimmermann Zdzisław Kachlicki : Półprzewodnikowe diody specjalne