Roman Hoppe : Kliniczne rozpoznawanie ciąży u zwierząt gospodarskich