Raul Hilberg : Pamięć i Polityka – Droga historyka Zagłady