Raul Hilberg: Pamięć i Polityka – Droga historyka Zagłady