Praca Zbiorowa: Zunifikowana metoda kroju – krój damski