Praca zbiorowa : Technika wojskowa LWP – XXX lat rozwoju 1943 – 1973