Praca Zbiorowa: Radiologia 100 Rozpoznań – Układ naczyniowy