Praca zbiorowa : Przewodnik do ćwiczeń z meteorologii i klimatologii dla studentów geografii