Praca zbiorowa : Kryzys systemu kolonialnego – Walka narodowo-wyzwoleńcza ludów wschodniej Azji