Praca zbiorowa: Historia powszechna Tom 5 Epoka Augusta i cesarstwo rzymskie