Praca Zbiorowa : Historia Powszechna Tom 12 . Wiek XVII – wiek absolutyzmu