Maria Grzywak-Kaczyńska (red.) : Erotyka w aspekcie zdrowia psychicznego