Praca zbiorowa : Cień wschodzącego słońca – opowiadania