Piotr Sarna : Kultura zawodu – dla ekonomistów i handlowców