Piotr Podolec Wiesława Tracz Piotr Hoffman (red.) : Echokardiografia praktyczna Tom I