Piotr Kubikowski Wojciech Kostowski (red.) : Farmakologia – Podstawy farmakoterapii. Podręcznik dla studentów medycyny