Paweł Piotrowski (red. naukowa) : Aparat bezpieczeństwa w Polsce – Kadra kierownicza Tom 3 1975 – 1990