Pajewski Janusz: Odbudowa Państwa Polskiego 1914 – 1918