Og Mandino : Dar złotoustego – radość, nadzieja, odwaga