Nikołaj Zieńkowicz : Kremlowska księga zamachów – Od Lenina do Jelcyna